Śruciarnia Przemysłowa - 100m²

Śrutowanie/Piaskowanie śrutem Brzeg, Wrocław, Opole, Oława

Contma posiada dużą kabinę do śrutowania. Pomieszczenie ma wymiary dł. 18m, szer. 5,5m, wysokość 4,5m co daje około 100m². Oczyszczamy śrutem staliwnym ostro-krawędziowym (GH40-GH50), który każdorazowo po cyklu przechodzi przez oczyszczarkę. Realizujemy cykliczne zlecenia dla dużych firm i jednorazowe oczyszczanie detali stalowych i wyrobów nadających się do oczyszczania śrutem. Firma mieści się w Brzegu w województwie Opolskim, ale obsługujemy również klientów z Katowic, Wrocławia, całego województwa dolnośląskiego i pozostałej części Polski.

Zalety śrutowania

  • czysta powierzchnia po oczyszczaniu – kabina srutownicza nie jest zapylona, gdyż śrut nie rozbija się i każdorazowo po uzyciu przechodzi przez oczyszczarkę która usuwa około 95% zanieczyszczeń, więc powłoka malarska lepiej przywiera do detali śrutowanych
  • wysoka chropowatość, więc lepsza adhezja powłok – śrut łamany jest ciężkim i agresywnym ścierniwem, z dużą energią uderza w powierzchnie tworząc powierzchnię do której trwale przylega farba lub ocynk
  • wymuszenie większej grubości powłoki – detal oczyszczony śrutem ostrokrawędziowym wymusza na lakierni wykonanie grubszej powłoki, gdyż głebokie mikrokratery muszą zostać wypełnione farbą aby wymalowanie było estetyczne
  • wyższa trwałość powłoki właśnie ze względu na lepszą przyczepność farb oraz grubszą powłokę antykorozyjną, a to właśnie w wymalowaniach antykorozyjnych chodzi

Duże detale

Antykorozja przemysłowa

Dysponujemy wózkami widłowymi o udźwigu 5T i 2,5T, suwnicą 5T, więc nia ma problemu z załadunkiem i rozładunkiem elementów o dużej wadze. Staramy się być na tyle elastyczni na ile pozwala nam sprzęt i możliwości logistyczne. Posiadamy kabinę malarską 100m², więc oczyszczone detale zaraz po śrutowaniu zabezpieczymy powłokami antykorozyjnymi. 

Przygotowanie

Detale przeznaczone do oczyszczania strumieniowo ściernego śrutem, powinny być wolne od smarów, olei, silikonów, betonu, asfaltu, błota, itp. Jeżeli detal jest brudny, należy zastosować wszelkie możliwe środki aby go umyć, więc najpierw myjka ciśnieniowa gorąco-wodna plus chemia, dopiero później oczyszczanie strumieniowo-ścierne. Jeżeli Państwo nie przygotują właściwie elementów, my nie wprowadzimy detalu do śruciarni, lub wykonamy mycie jako usługę dodatkowo płatną.

Podwozia, naczepy, wywroty, nadwozia powinny być bez instalacji hydraulicznych, elektrycznych, pneumatycznych, bez lamp, odblasków, szyb i wszystkiego co nie ma być śrutowane, bo na pewno wyśrutowane zostanie. Proszę sprecyzować zakres prac przed dostarczeniem detali. Proszę zawsze jasno powiedzieć w jakim stopniu ma być element doczyszczony, jest do tego skala stopni przygotowania (wg PN-ISO 8501-1) i na podstawie tej skali określana jest cena i czas realizacji usługi. 

Piaskowanie śrutem, oczyszczanie strumieniowo-ścierne śrutem
Piaskowanie Oława, Brzeg
Piaskowanie mobilne piaskarką i hydropiaskarką