Śrutowanie w skali XXL

Piaskowanie śrutem Brzeg, Wrocław, Opole, Oława

Posiadamy dużą kabinę do śrutowania/oczyszczania strumieniowo-ściernego. Pomieszczenie ma wymiary dł. 18m, szer. 5,5m, wysokość 4,5m co daje około 100m². Brama wjazdowa do komory ma wymiar 4,5*3,5m. Oczyszczamy śrutem staliwnym ostro-krawędziowym (GH40-GH50), który każdorazowo po cyklu piaskowania przechodzi przez oczyszczarkę w celu usunięcia zanieczyszczeń, ścierniwo jest czyste i gwarantuje prawidłową przyczepność powłok lakierniczych.

Realizujemy cykliczne zlecenia dla dużych firm i jednorazowe oczyszczanie detali różnych gabarytów i oczyścimy wszystko co  nadaje się do oczyszczania śrutem ostro-krawędziowym. Firma mieści się w Brzegu w województwie Opolskim, ale obsługujemy również klientów z Katowic, Wrocławia, całego województwa dolnośląskiego i pozostałej części Polski. Często śrutujemy detale o dużych gabarytach, które zwyczajnie nie mieszczą się w innych komorach piaskarskich.

Zalety śrutowania

Oczyszczanie śrutem to najbardziej ekonomiczna forma przygotowania elementu do malowania:

  • czysta powierzchnia po oczyszczaniu – kabina śrutownicza nie jest zapylona, gdyż śrut nie rozbija się i każdorazowo po użyciu przechodzi przez oczyszczarkę która usuwa około 95% zanieczyszczeń, więc powłoka malarska lepiej przywiera do detali śrutowanych
  • wysoka chropowatość, więc lepsza adhezja powłok – śrut łamany jest ciężkim i agresywnym ścierniwem, z dużą energią uderza w element tworząc powierzchnię do której trwale przylega farba lub ocynk
  • wymuszenie większej grubości powłoki – detal oczyszczony śrutem ostrokrawędziowym wymusza na lakierni wykonanie grubszej powłoki malarskiej, gdyż głębokie mikro-kratery muszą zostać wypełnione farbą aby wymalowanie było estetyczne
  • wyższa trwałość powłoki właśnie ze względu na lepszą przyczepność farb oraz grubszą powłokę antykorozyjną, a o to właśnie w wymalowaniach antykorozyjnych chodzi

Duże detale

Antykorozja przemysłowa

Dysponujemy wózkami widłowymi o udźwigu 5T i 2,5T, więc nia ma problemu z załadunkiem i rozładunkiem elementów o dużej wadze. Staramy się być na tyle elastyczni na ile pozwala nam sprzęt i możliwości logistyczne. Posiadamy kabinę malarską w tych samych wymiarach co komora śrutownicza, więc oczyszczone detale zaraz po śrutowaniu zabezpieczymy powłokami antykorozyjnymi. 

Przygotowanie do śrutowania

Detale przeznaczone do oczyszczania strumieniowo ściernego śrutem, powinny być wolne od smarów, olei, silikonów, betonu, asfaltu, błota, itp. Jeżeli detal jest brudny, należy zastosować wszelkie możliwe środki aby go umyć, więc najpierw gorąco-wodna myjka ciśnieniowa  plus chemia, dopiero później oczyszczanie strumieniowo-ścierne. W obiegu oczyszczarki krąży około 3-4t ścierniwa o wartości około 20 000zł, więc nie wprowadzimy do komory elementu tłustego czy zabrudzonego solą. Jeżeli Państwo nie przygotują właściwie elementów, wykonamy mycie jako usługę dodatkowo płatną, lub wcale nie wykonamy usługi piaskowania. Jest tak ze względu na fakt, iż często wykonujemy powłoki bardzo wymagające, więc dbamy o jakość na każdym etapie realizacji antykorozji.

Jeżeli chcieliby Państwo wykonać zabezpieczenie lub oczyszczanie podwozia, naczepy, wywroty, itp. – dostarczone elementy powinny być bez instalacji hydraulicznych, elektrycznych, pneumatycznych, bez lamp, odblasków, szyb i wszystkiego co nie ma być śrutowane, bo na pewno prze-śrutowane zostanie.

Proszę zawsze jasno powiedzieć w jakim stopniu ma być element doczyszczony, jest do tego skala stopni przygotowania (wg PN-ISO 8501-1) i na podstawie tej skali określana jest cena i czas realizacji usługi.