Modulbyggnader

Modulhus, kontors moduler, skolor och dagis, studentboende, manskapsbodar

Contma moduler

Vi producerar modulbostäder, kontor, sociala och byggnadsmoduler samt objekten som: skolor, dagis, kontor, hotell. Vi tillverkar färdiga husar baserade på moduler. Vår teknologin är en garanti för funktionalitet och säkerhet, innovativa och ekologiska konstruktionslösningar säkerställer en tidlös estetik av moduler.

Svetsning

Vi tillverkar lätta stålkonstruktioner samt små och stora svetsordningar.

Sandblästring

Av: stål, fasader, trä, sten, betong, tegel, mm.

Lackerings

Vi målar med en Graco målningspump eller traditionell spraypistol. Vi har en målningskammare på 100m².

Export

Produkterna vi tillverkar levereras till Europa, Skandinavien inklusive Norge. Vi talar flytande på svenska, engelska och polska.

En kort film som visar vårt arbete, se!